Ethische Code

Gymfed lanceert onder de slogan ‘Gymnastisch sporten, daar staan we voor’ haar gedrags- en ethische code voor trainers, juryleden, bestuursleden, ouders en gymnasten.

Wij zijn als turnclub OTM Gent gevolgd in deze visie.

Onze club en onze trainers hebben allen deze code ondertekend.

Hier kan u de integrale code nalezen.

Onze club ging akkoord en tekende de engagementsverklaring.

Huishoudelijk reglement

Hier kan je het volledige huishoudelijke reglement van de club terugvinden.