Misie en visie

OTM Gent, Olympische Turnvereniging Mariakerke Gent, wil voor haar leden in Gent en randgemeenten een zinvolle, sportieve vrijetijdsbesteding voorzien. We zijn een vriendelijke en gezellige vereniging die gymnastiek in al haar vormen organiseert en promoot.
De club wordt gedragen door een hechte, samenwerkende groep van open en professionele bestuursleden, van ervaren en gediplomeerde trainers en van enthousiaste vrijwilligers.

We zijn een vereniging met een lage instapdrempel. We staan voor de waarden : wederzijds respect, sportiviteit en waardering van ieders kunnen. We bouwen aan een kwalitatief aanbod zodat ieder naar eigen kunnen en naar eigen behoeven kan leren turnen.
OTM Gent biedt een pedagogisch verantwoorde opleiding. Door te werken in kleinere groepen zorgen we voor een goede begeleiding. We voorzien in uitstekende accommodaties met verantwoord en professioneel materiaal, wat de veiligheid garandeert. Met het oog op doorstroming volgen we
onze leden goed op, doch steeds in een ongedwongen en ontspannen sfeer.

Met de competitiegroep ‘Acrobatische Gymnastiek’ beogen we elk wedstrijdseizoen podiumplaatsen in verschillende niveaus. Onze groepsoefeningen in de discipline ‘Demo’, die een combinatie zijn van dans, tumbling en acrobatische gymnastiek, zijn het uithangbord van onze club. Talrijke geslaagde optredens in België en buitenland zijn daarvan het bewijs !